HMS-rutiner for Fylkesmesterskap 2020
Kim Østberg Larsen
Mobil: +47 930 44 466
HMS-ansvarlig på Fylkesmesterskap 2020 er:
FØRSTEHJELP​
 • Ved alvorlige tilfeller, ring 113! (ring også om du er i tvil – de sitter på unik kompetanse).

 • Førstehjelpsutstyr finnes i resepsjonen. Ta kontakt der ved behov!

 • Hjertestarter ligger resepsjonen. 

 

BRANN

 • Sentralen har evakueringsansvar. Nødutgang i Marmorsalen (bak gardinene) brukes ved evakuering i tillegg til hovedinngang. 

 

FYSISKE SKADER

 • HMS-ansvarlig varsles, og følger opp involverte parter.

 • HMS-ansvarlig utpeker en person som kontaktperson gjennom hele prosessen

 • Lærer skal kontaktes.

 • Dersom alvorlige skader, ring lege eller 113.

ALKOHOL/RUS
 • Fylkesmesterskapet er et rusfritt arrangement.

 • Dersom alkohol/rus-inntak oppdages: HMS-ansvarlig varsles, og følger opp involverte parter.

 • Lærer skal varsles.

 • Eleven blir utvist umiddelbart og lærer følger opp resten av gruppa.

KONFLIKTER/SLOSSING
 • Nærmeste UE-ansatt tar tak i situasjonen. Lærer skal varsles.

 • Vurder situasjonen og bruk "sunn fornuft" i eventuell inngripen/varsling av vakter/politi.

AVFALL
 • Vi satser på minimalt med avfall. Kildesortering på huset. Elever bes ta med utstyret sitt hjem. Ved store ting som skal kastes, må resepsjonen kontaktes. 

Hvordan komme seg til Sentralen?
Med tog:
Nærmeste togstasjon er Oslo S. VY har flere avganger i timen til Oslo S. Rutetider og informasjon om togtilbudet til Oslo S, finner du her NSB.
Med buss:
Nærmeste busstopp er Wessels Plass. Både buss 30, 31, 32, 54 og 70 går via Wessels Plass. Mer info finner du her Ruter.
Med trikk:
Nærmeste trikkestopp Øvre Slottsgate. Både strikk 12, 13, 15 og 19 går via Øvre Slottsgate. Mer info finner du her Ruter.
Med bil:
Nærmeste parkeringshus er Bankplassen P-hus. Det beste stedet å bli sluppet av i bil om dere har mye å bære på er rundkjøringen i Rådhusgata (Christiania Torv). Mellom Kafé Celsius, Brasserie Hansken og Café Skansen. Se posisjon her.