Spørsmål og svar

Må vi være med i alle konkurransene?

Nei, elevbedriften melder seg på i de konkurransene de ønsker.

Hvem melder på elevbedriften? Lærer eller elev?

Det enkleste er at elevbedriften gjør dette selv. Ved påmelding må man også legge ved materiell (f.eks. logo, lenke til reklamefilm), og det er ikke sikkert lærer har tilgang til dette. 

Hva er forskjellen på videopresentasjonen som skal leveres i konkurranse 1-4 og en digital pitch (i konkurranse 5)?

Videopresentasjonen skal gi en presentasjon av hele elevbedriften, hvordan dere har jobbet, samarbeidet i bedriften, aktiviteter dere har gjort, resultater dere har oppnådd og hva dere har lært. Husk å få med navnet på bedriften deres, hvilken skole dere kommer fra og bedriftens forretningsidé. Denne presentasjonen ser juryen, så det er viktig at dere gjør et godt inntrykk. Her kan dere ta opptak på ulike locations, klippe, bruke effekter etc. Vær kreative:-)

Den digitale pitchen en en salgspresentasjon hvor dere skal overbevise juryen om at dere har en godt produkt.

Pitchen bør inneholde:

-En start som vekker seerens nysgjerrighet

-Problemet dere vil løse eller behovet dere vil dekke

-Selve løsningen 

-Hvilken verdi løsningen vil skape (for elevbedriften, kundene og eventuelt samfunnet)

-En bra avslutning med et slagord eller lignende

Den digitale pitchen kan dere ta opp på teams/zoom eller ta opp med mobilen.

Blir materiellet vi sender inn vist til andre?

Vi ønsker å vise fram ulike bidrag fra elevbedriftene på vår digitale finalesending 24. mars. Da blir sendingen morsommere for alle. Men dere kan reservere dere mot dette i påmeldingen.

Hvem blir innkalt på intervju 24. mars?

Vi prøver å få til så mange elevbedrifter som mulig på intervju i konkurransene 1 og 2. Det er litt avhengig av hvor mange som melder seg på i de ulike konkurransene. Hvis vi ikke rekker å intervjue alle, vil en eventuell utsiling baseres på videopresentasjonen dere har sendt inn. Vi sender ansvarlig lærer en TEAMS-link i god tid før 24. mars. Intervjuet vil vare i ca. 8 minutter hvor dere kan fortelle mer om elevbedriften og forretningsideen deres, samarbeidet i elevbedriften og læringsutbyttet.

Hvordan kan vi se finalesendingen 24. mars?

Youtubelinken ligger under "Program 24. mars". Vi sender også ut linken til ansvarlig lærer. Dette er en offentlig sending tilgjengelig for alle. Sendingen varer fra 1400- 1430. Sendingen blir liggende på Youtube til kvelden 9. april slik at man også kan se dette i ettertid.