Spørsmål og svar

Hvem kan delta på Fylkesmesterskapet?

Elevbedriftene må kvalifisere seg til Fylkesmesterskapet gjennom en lokal uttaking på sin skole. Dette avtales mellom Ungt Entreprenørskap og ansvarlig lærer ved skolen.

Må vi være med i alle konkurransene?

Nei, elevbedriften melder seg på i de konkurransene de ønsker.

Hvem melder på elevbedriften? Lærer eller elev?

Det enkleste er at elevbedriften gjør dette selv. Ved påmelding må man legge ved materiell (f.eks. logo, lenke til reklamefilm etc), og det er ikke sikkert lærer har tilgang til dette. 

Hva skal videopresentasjonen som leveres i konkurranse 1-5 inneholde?

Videopresentasjonen skal gi en presentasjon av hele elevbedriften, hvordan dere har jobbet, samarbeidet i bedriften, aktiviteter dere har gjort, resultater dere har oppnådd og hva dere har lært. Husk å få med navnet på bedriften deres, hvilken skole dere kommer fra og bedriftens forretningsidé. Denne presentasjonen ser juryen, så det er viktig at dere gjør et godt inntrykk. Her kan dere ta opptak på ulike locations, klippe, bruke effekter etc. Vær kreative:-)

Maks 2 minutter!

Hva skal pitchen inneholde?

Pitchen (enten den blir digital eller fysisk) bør inneholde:

-En start som vekker seerens nysgjerrighet

-Problemet dere vil løse eller behovet dere vil dekke

-Selve løsningen 

-Hvilken verdi løsningen vil skape (for elevbedriften, kundene og eventuelt samfunnet)

-En bra avslutning med et slagord eller lignende

-Maks to mimutter

Blir materiellet vi sender inn vist til andre?

Vi ønsker å vise fram ulike bidrag fra elevbedriftene på vårt Fylkesmesterskap. Da blir arrangementet morsommere for alle. Men dere kan reservere dere mot dette i påmeldingen.