Info om konkurransene og kriterier
Påmeldingsfrist med innsending er 3. mars 2021. Påmeldingsknappen finner du nederst på siden her. Dere må levere materiell samtidig med påmeldingen. Ikke alle elevbedrifter kan delta - deltakelse krever at dere har kvalifisert dere på lokal skole. 
Konkurranser:
1. "Best in business" (vare eller tjeneste). For bedrifter som er ute i markedet.
2. Beste innovative løsning (vare eller tjeneste). For bedrifter med kun en idé.
3. Beste grønne entreprenør - "For planeten" 
4. Beste sosiale entreprenør - "For mennesker"
 
5. Digital pitch (2 minutter)

Tips: En digital pitch er en salgspresentasjon av produktet deres. Dere kan ta den opp på Teams eller Zoom eller dere kan bruke mobiltelefonen og ta et live-opptak av dere mens dere står foran kamera og pitcher. 
6. Sosiale medier "Instagram"
Tips: Husk å lagre stories under høydepunkter slik at juryen kan se aktiviteten deres
7. Logo 
8. Nettsted 
9. Reklamefilm 

Om konkurranse 5-9

Om konkurranse 3-4

Om konkurranse 1-2

Innsending av bidrag
I konkurranse 1-4 må elevbedriftene lage en video (maks 2 minutter) som presenterer elevbedriften. Denne skal sendes inn. Videoen skal IKKE være en salgspitch, men en generell introduksjon av bedriften og gruppa, hvordan dere har jobbet, samarbeidet i bedriften, aktiviteter dere har gjort og hva dere har lært. Videoen inneholde navnet på bedriften deres, hvilken skole dere kommer fra og bedriftens forretningsidé. Det er ingen andre rammer enn maks 2 minutter og den skal lastes opp på Youtube, så vær kreative!

​​

I tillegg vil en jury foreta intervju på Teams den 24. mars for finalister i konkurransene 1-2.
I konkurranse 5-9 sender elevbedriftene inn materiell knyttet til konkurransen. 
Ta kontakt med kim.larsen@ue.no (930 44 466) hvis du lurer på noe.