Info om konkurransene og kriterier
Påmeldingsfrist med innsending av materiell er 11. mars 2022. Påmeldingsknappen finner du nederst på siden her. Dere må levere materiell samtidig med påmeldingen. Ikke alle elevbedrifter kan delta - deltakelse krever at dere har kvalifisert dere på lokal skole. 

Konkurranser:
1. "Best in business" (vare eller tjeneste). For bedrifter som er ute i markedet.
2. Beste innovative løsning (vare eller tjeneste). For bedrifter med kun en idé.
3. Grønt og genialt - "For planeten" 
4. Beste sosiale entreprenør - "For mennesker"
5. Spis #meravGrøntGrovtogBlått - for matbedrifter

6. Pitch (fysisk eller digitalt) - 2 minutter
7. Sosiale medier "Instagram"
Tips: Husk å lagre stories under høydepunkter slik at juryen kan se aktiviteten deres
8. Logo 
9. Nettsted 
10. Reklamefilm 
Innsending av bidrag
I konkurranse 1-5 må elevbedriftene lage en 1-siders beskrivelse av elevbedriften og en video (maks 2 minutter) som presenterer elevbedriften. Dette skal sendes inn. Videoen skal være en generell introduksjon av bedriften og gruppa, hvordan dere har jobbet, samarbeidet i bedriften, aktiviteter dere har gjort og hva dere har lært.  Det er ingen andre rammer enn maks 2 minutter og den skal lastes opp på Youtube, så vær kreative!

​​

I konkurranse 6-10 sender elevbedriftene inn materiell knyttet til konkurransen. Ferdige vurderingskriterier til alle konkurransene kommer i november 2021.
Ta kontakt med kim.larsen@ue.no (930 44 466) hvis du lurer på noe.