Konkurranser og kriterier

Påmeldingsfristen gikk ut 20. januar kl. 18.00.

Ta kontakt med henriette.ranum@ue.no om du lurer på noe. 

Kun for ungdomsbedrifter (vgs.) i Oslo. 
Krav for å delta i fylkesmesterskapet: 
 1. Laste opp en *videointroduksjon av bedriften (maks 2 minutter) og ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet). Dette skal IKKE være en salgspitch, men en generell introduksjon av bedriften og teamet. Denne filmen sendes til alle juryer i de aktuelle konkurransene som bedriften er påmeldt i. 

 2. Delta i en av de tre pitchekonkurransene (konk. 4-6). Her skal ungdomsbedriftene pitche for en jury og intervjues digitalt.
   

*I denne videointroduksjonen skal juryen bli bedre kjent med dere. Videointroduksjonen og bildet vil bli sendt til juryen i alle konkurransene som bedriften er påmeldt i. I videoen skal dere presentere ungdomsbedriften og produktet deres. Den skal inneholde navnet på bedriften deres, hvilken skole dere kommer fra og bedriftens forretningsidé. Det er ingen andre rammer enn maks 2 minutter og den skal lastes opp på Youtube, så vær kreative!

​​
OBS! Om ungdomsbedriften går en yrkesfaglig studieretning, kan bedriften velge å kun delta i konkurransen "Beste yrkesfaglige bedrift". 

Info om konkurranser og kriterier
Last ned dokumentet "Konkurranser og kriterier" og les mer om hvilke konkurranser ungdomsbedriftene kan delta i. 
Innsendingsfrist i konkurranse 1-3 og 7-12: 9. februar kl. 18.00
Innsendingsfrist i konkurranse 13: 5. mars kl. 18.00 
Konkurranser
Innsending av bidrag

1. Beste markedsføring

 • Beskrivelse på maks 5 A4-sider i PDF

2. Beste profilering

 • Utfylt mal på maks 15 A4-sider i PDF

3. Beste forretningsplan 

 • Beskrivelse på maks 12 A4-sider i PDF

Pitchekonkurranse med intervju

 

4. "Best in business"

 • En 2 minutters pitch foran jury må forberedes​

5. Innovasjonsprisen

 • En 2 minutters pitch foran jury må forberedes

6. Beste sosiale entreprenør

 • En 2 minutters pitch foran jury må forberedes

Innsending av bidrag med intervju

7. Beste yrkesfaglige bedrift

 • Utfylt mal (forretningsmodell), i PDF

 • 2-3 bilder av produktet/produktene

8. Størst verdiskapingspotensial

 • Beskrivelse på maks 2 A4-sider i PDF

9. Beste Regnskap

 • Beskrivelse på maks 5 A4-sider i PDF + hele regnskapet i en ZIP-mappe

10. Beste arbeidsplass (HR)

 • Beskrivelse på maks 2 A4-sider i PDF

11. Beste samarbeid med næringslivet 

 • Beskrivelse på maks 2 A4-sider i PDF

12. Bærekraftprisen

 • Beskrivelse på maks 2 A4-sider i PDF
   

Finale i konkurransen Oslos beste Ungdomsbedrift, 26. mars 2021
Frist: 5. mars 2021 kl. 18.00

13. Oslos beste Ungdomsbedrift

 • Delårsrapport på maks 12 A4-sider i PDF

Innlevering av bidrag
For deltakelse i flere av konkurransene krever det innsendelse av dokumentasjon/materiell. Alle bidragene til konkurransene kan lastes opp her. 
 
Det vil bli sendt ut en felles bekreftelse på hvilke konkurranser dere har sendt inn bidrag til når fristen er ute.
 
OBS! Dersom bidraget ikke er sendt inn innen fristen vil bedriften automatisk bli diskvalifisert i konkurransen som mangler bidrag. 
Opplastning av dokumenter til de ulike konkurransene:
 • Alle tekstdokumenter SKAL være i PDF-format
 • Filene SKAL navngis slik: Navn på UB_Skole_Konkurranse
  • Eksempel:​ Care UB_Stjerne vgs_Profilering
 • FØR dere laster opp dokumenter, vær sikker på at dere har lest nøye gjennom hva som kreves i konkurransen.​
 • Opplastning av dokumenter kan ta tid. Ha tålmodighet!