INTERVJUDAGEN 3. MARS 2021
Finalistene i konkurransene Størst verdiskapingspotensial, Beste Regnskap, Beste arbeidsplass, Samarbeid med næringslivet, Bærekraftprisen og alle deltakere i Beste yrkesfaglige bedrift inviteres til et digitalt intervju med juryen 3. mars mellom kl 12.30-14.30. 
SJEKK UT FINALISTENE UNDER!
FINALISTER I BESTE YRKESFAGLIGE BEDRIFT
FINALISTER I STØRST VERDISKAPINGSPOTENSIAL
FINALISTER I BESTE REGNSKAP
FINALISTER I BESTE ARBEIDSPLASS
FINALISTER I BESTE SAMARBEID MED NÆRINGSLIVET
FINALISTER I BÆREKRAFTPRISEN