INTERVJUDAGEN 3. MARS 2021
Finalistene i konkurransene Beste yrkesfaglige bedrift, Størst verdiskapingspotensial, Beste Regnskap, Beste arbeidsplass, Samarbeid med næringslivet og Bærekraftprisen 
inviteres til et digitalt intervju med juryen 3. mars 2021. 
Tidspunkt kommer.
Intervjurunde av 5-8 finalister i konkurransene:
Beste yrkesfaglige bedrift, Størst verdiskapingspotensial, Beste Regnskap, Beste arbeidsplass, Samarbeid med næringslivet og Bærekraftprisen