Finale i konkurransen Oslos beste Ungdomsbedrift

26. mars 2021

10. mars annonserer vi finalistene i konkurransen Oslos beste Ungdomsbedrift.

12 ungdomsbedrifter skal kjempe om å bli Oslos beste Ungdomsbedrift 2021 i finalen 26. mars 2021. 
I forkant av 10. mars skal ungdomsbedriftene som ønsker å bli vurdert i denne konkurransen ha levert en delårsrapport. Oslos beste Ungdomsbedrift blir en del av Oslos NM-lag og blir påmeldt konkurransen Norges beste Ungdomsbedrift. 

 

Norgesmesterskapet for ungdomsbedrifter 2021 avholdes digitalt 28.-29. april.

Dette gir flere muligheten til å delta. De beste ungdomsbedriftene i alle våre konkurranser vil kunne delta i Norgesmesterskapet for ungdomsbedrifter 2021.

 

Kun Oslos beste ungdomsbedrift vil kunne delta i konkurransen "Norges beste ungdomsbedrift".

Hva kreves av finalistene?​​ (Last ned kriteriene under)

 • Ungdomsbedriften må ha lastet opp en delårsrapport innen 5. mars. 

 • Pitch - maks 3 minutter. 

 • Intervju med jury

Finalen 26. mars vil, med forbehold om at vi har mulighet til å gjennomføre et fysisk arrangement, ha stands, pitch på scene og intervju. Hvis ikke vil også denne konkurransen skje digitalt.

Formkrav til delårsrapporten

Som en del av konkurransen "Oslos beste ungdomsbedrift" må det utarbeides en delårsrapport. Delårsrapporten er et skriftlig dokument over alt arbeidet dere har gjort det første halvåret. Delårsrapporten gir alle ansatte en fin oversikt over hva dere faktisk har fått til og skal dermed gi mulighet for refleksjon over hva dere er fornøyd med, og hva dere kan ønske annerledes. Planer for resten av halvåret slik som budsjetter, produktutvikling og markedsplan legges også inn. Dette er formkravene til delårsrapporten:

Forsiden (omslaget) skal inneholde:

 • Ungdomsbedriftens navn.

 • Navnet på skolen ungdomsbedriften er knyttet til.

 • Årstall for når ungdomsbedriften er i drift.

 • Navn på mentor og mentors arbeidsplass.

 • Navn på ansvarlig lærer

Første side er en oppsummering og skal inneholde følgende momenter:

 • Bedriftens navn

 • Forretningsidé, formål/visjon

 • Produkt

 • Økonomiske nøkkeltall

 • Oppsummering av bedriftens aktiviteter

 • Innholdsfortegnelse

Delårsrapporten skal for øvrig inneholde informasjon om:

 • Alle ansvarsområder som finnes i ungdomsbedriften

  • Daglig ledelse

  • Produksjon, service og innkjøp

  • Salgs- og markedsområdet

  • Personal- og bedriftsadministrasjon

 • Økonomi

  • Resultatregnskap

  • Balanse

  • Likviditetsrapport

 • Samarbeid med mentor, næringsliv og nettverk

 • Læringseffekt

 • Potensial på lang sikt